En av
Norges beste stud.spes. skoler

- ditt forsprang

Vi garanterer høyt faglig nivå og tett oppfølging

Realfaglinjen

Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisin-studiet, samt til alle teknisk-vitenskapelige utdanningsveier i Norge.

Økonomilinjen

Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. OPGs økonomilinje danner også et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet.

Internasjonal kommunikasjon

IK-linjen tilbyr spennende fag som politikk, media og internasjonalisering. Linjen legger et godt og bredt grunnlag for videre studier. Fokus på språk, journalistikk, politikk og samfunn.

Leksehjelp på OPG

Nå er leksehjelpen i gang, og vi satser på leksehjelp i matte, fysikk, kjemi og naturfag. Det blir tilbud fra 14:45 – 15:45 hver dag,

Les mer »