En anbefaling fra Carl Gustav N. Lenngren

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Carl Gustav gikk ut med strålende karakterer fra realfagslinjen

OPG er en skole med høyt faglig nivå og lærere som virkelig bryr seg. I tillegg er det et lavt antall studenter i hver klasse og på skolen totalt, noe som muliggjør et godt miljø på tvers av klasser og trinn og gjør OPG svært attraktivt.

Årene på OPG forberedte meg på studier ved universitet ved at lærere og rektor engasjerte meg til å lære og arbeide selvstendig. De viktigste egenskapene jeg satt igjen med og utviklet på OPG er selvdrevenhet og disiplin. Læringsmetodene de benytter mener jeg også er helt essensielle og gjør OPG til en utmerket videregående skole. Jeg kunne ikke gjort et bedre valg av videregående skole.

Akkurat nå går jeg på Harvard University og studerer ulike fag innenfor områdene Economics, Business, Statistics og Applied Mathematics. Den personlig utviklingen jeg hadde på OPG har bidratt til at jeg har lykkes med studier også på høyere nivå og gitt meg et akademisk grunnlag og dannelse for videre studier og arbeidsliv.

Hvis du er i tvil om OPG er noe for deg, ta kontakt!

Øvrige elevuttalelser