Hva skjer på OPG de neste ukene?

I kjent stil starter OPG noen dager før de andre skolene i Oslo. Vi ønsker spesielt at nye elever skal bli godt kjent med skolen og medelever.

Vi vil ha noen aktiviteter i løpet av de første dagene som bidrar til at nye elever blir godt kjent med hverandre. Alle skal bli tatt godt i mot, og trivsel er viktig for oss på OPG!

Dersom smittesituasjonen tillater, vil vi arrangere både idrettsdag og overnattingstur i august/september.

Nytt av året, er at vi styrker vårt tilbud om leksehjelp i matematikk for alle trinn og setter inn en ekstra lærer. Vi opprettholder ekstra timer i kjemi på Vg2 og Vg3. Elevene vil få tilbud om ekstra undervisning i fremmedspråk i løpet av høsten, og vi kommer tilbake med nærmere dato.