Hva skjer på OPG de neste ukene?

Det er fullt kjør på OPG med forberedelser til eksamen. Til tross for russetid og maivær kjører vi på – de siste læreplanmålene skal i boks, og de siste prøvene skal avlegges slik at karakterene blir satt på en forsvarlig og riktig måte.