Jonas Schie Olsen forteller om sin tid på OPG

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Jonas gikk ut med topp karakterer fra reallinjen, og studerer nå robotikk og kyberteknikk på NTNU

Da jeg gikk ut av ungdomsskolen, var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre videre. Det jeg visste sikkert var at jeg ville ha et miljøskifte og at jeg ville ha en skole som tok skole og læring på alvor. Dette fant jeg på OPG. I tillegg fant jeg et utrolig godt klassemiljø og flinke, engasjerte lærere. Både mens jeg gikk der og nå i ettertid har tenkt at jeg ikke kunne funnet en bedre skole.

Det som virkelig fikk meg til å velge OPG var de små, intime klassene på bare rundt 20 elever. For første gang følte jeg at jeg ble ordentlig sett og fikk all den oppfølgingen jeg trengte. Lærerne er selvfølgelig veldig dyktige i fagene de underviser og er kompetente, men det er også tydelig at de er opptatt av at hver enkelt elev har det bra og trives på skolen. Alle er engasjerte, flinke og byr på seg, og tar med seg sin egen personlighet og stil inn i klasserommet som virkelig setter et positivt preg på undervisningen. På OPG er ingenting noe stort problem. Man kan alltid snakke med lærerne om det er noe, døra til rektor er alltid åpen og han er aldri for travel til hjelpe til om det er noe. Enten man trenger ekstra støtte i et fag eller man ønsker ekstra utfordringer, er det bare å spørre. Jeg begynte selv med mattefag på universitetsnivå mens jeg gikk der, og en lærer på skolen brukte av sin egen tid for å gi meg støtte og veiledning underveis.

Det at det er små klasser bidrar også veldig til klassemiljøet. Alle er elevene flinke og interesserte i å lære, samtidig som alle er forskjellige og har forskjellige styrker, svakheter og interesser så alle utfyller hverandre godt og kan bidra positivt på hver sin måte. Det er ingenting galt i å være flink. Det sosiale miljøet er også veldig godt og når det er så små klasser kommer man også veldig nær klassen og alle kan prate med alle. Det er også selvfølgelig et godt miljø på tvers av klassene og gjennom turer til Frankrike og Spania og andre arrangementer blir man kjent med alle.

I dag studerer jeg Kybernetikk og robotikk på NTNU og jeg kan takke OPG og de fantastiske lærerne for et ekstremt godt utgangspunkt inn i studielivet. For etter tre år med effektiv skolegang, godt opplegg, fantastiske lærere og godt og hyggelig elevmiljø føler jeg at jeg sitter igjen med mer enn et pent karakterkort, men derimot en solid og god utdanning.

HIlsen Jonas Olsen

 

Øvrige elevuttalelser