Lærere

Ansatte ved Oslo Private Gymnasium 2020-21

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Sven Erik Rise Rektor
Historie, religion, politikk og menneskerettigheter
sven.erik.rise@opg.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Åse Kjelsbøl Huse Administrasjonsleder
akh@opg.vgs.no
Eva Michelet Cedergren Administrasjon eva@opg.vgs.no
Kristin Tónay Lektor
Engelsk, spansk
1A kristin.tonay @opg.vgs.no
Hans Otto Böhm Lektor
Kjemi, matematikk, naturfag
1B hans.bohm@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Kjemi, naturfag, kroppsøving
1C lars.egil.heidem@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk, medie- og informasjonskunnskap
2A eivind.skjervum@opg.vgs.no
Anne Kristine Toje Lektor
Engelsk, norsk, medie- og informasjonskunnskap
2B anne.toje@opg.vgs.no
Gunnar Mørk Lektor
Historie, religion, sammfunnsfag, norsk
2C gunnar.mork@opg.vgs.no
Adrian de Vries Adjunkt
Norsk
3A adrian.de.vries@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad Adjunkt
Norsk, geografi, sosiologi, sosialantropologi
knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Lektor
Samfunnsøkonomi, matematikk
caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Lektor
Engelsk
ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, geografi, matematikk
hans.christian.bang@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Helene Høimyr Lektor
Kroppsøving, naturfag
helene.hoimyr@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, historie, næringslivsøkonomi
3C paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kenneth Strand Lektor
Fysikk
kenneth.strand@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk, fransk
3B camilla.skarestad@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Kristian Nauste Lektor
Kjemi, naturfag, matematikk
I permisjon til 1. januar 2021 kristian.nauste@opg.vgs.no
Tonje Haugli Lektor
Engelsk, politikk og menneskerettigheter
I permisjon til 1. januar 2021 tonje.haugli@opg.vgs.no